Laphria sackeni (Banks), Male. Head in profile. Photo by S. W. Bullington.

Back to synopsis of Laphria sackeni